3701. Nogo Sapto (35.6cm), Bendho Segodo, Paku Alaman
Komentar