3451. Tilam Upih (28.7cm), Tambal, MojopahitKomentar