3301. Tombak Godhong Pring (28.3cm), Untu Walang, Paku Buwono

Komentar