7221. Klas Pusoko : Brojol (34.5cm), Gajah Gelar (Adeg 5), Tuban Mojopahit 

Komentar