4748. Tilam Upih (33.7cm), Lar Gangsir, Tuban Mojopahit


 

Komentar