4706. Jalak Tilam Sari (33.9cm), Keleng (Rajah Pilulut & Lafadz Basmallah), Demak


 

Komentar